To Have or To Be

with No Comments

Майната му какво имаш. Немският психоаналитик Ерих Форм пише в своята книга „Да имаш или да бъдеш“, че човек е зависим и несигурен от това, което … Read More

Out and about

with No Comments

В момента усещам повече негативен ефект от социалните мрежи (в частност Инстаграм), както върху мен, така и върху другите около мен. Казват, че за да предприемеш … Read More

1 2