След 12 | 2

with No Comments

Вчера, след 12, точно с настъпването на нощта, с която идват размислите и страстите, ние осъзнахме, че може би човекът, който имаше приоритети, принципи, ценности, смирение, уважение и мечти, накрая просто имаше милиони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *