Comfy

with No Comments

Тези дни се замислих за зоната на комфорта. Трябва ли да се излиза от нея или не? Кръговратът на живота ни завъртва така, че ние свиквам

е с нашето ежедневие и дори започваме да изпитваме чувства към него. Чувам много хора да казват “аз обичам зоната ми на комфорт и мразя когато трябва да бъде нарушена”. И в това няма абсолютно нищо лошо – ние хората имаме нужда да изпитваме сигурност. Но в същото време чета лозунги, провокиращи ни да нарушим комфорта, за да израснем и да открием нови неща. Борим се ежедневно да достигнем комфорт и сигурност, а после трябва да ги разрушим. И тук точно се замислих, та не излизаме ли от старата ни зона на комфорт, за да създадем нова, по-голяма? Понякога има необясними, парадоксални неща в живота. Всяка гледна точка изглежда правилна. Животът няма правилна формула. Някои хора чупят стените на комфорта, а други ги издигат. Общото между всички е че търсят щастието, а може би точно то носи комфорта в живота?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *