След 12 | 2

with No Comments

Вчера, след 12, точно с настъпването на нощта, с която идват размислите и страстите, ние осъзнахме, че може би човекът, който имаше приоритети, принципи, ценности, смирение, … Read More

To Have or To Be

with No Comments

Майната му какво имаш. Немският психоаналитик Ерих Форм пише в своята книга „Да имаш или да бъдеш“, че човек е зависим и несигурен от това, което … Read More

Out and about

with No Comments

В момента усещам повече негативен ефект от социалните мрежи (в частност Инстаграм), както върху мен, така и върху другите около мен. Казват, че за да предприемеш … Read More

Mother Nature

with No Comments

В последните години сме свидетели на потресаващи и ужасяващи природни бедствия: опустошителни пожари, наводнения, земетресения… И колкото и жертви да има след това, и колкото трагични … Read More

1 2 3 4 10